Forsikring av el-sparkesykkel

Forsikring av el-sparkesykkel

Har du el-sparkesykkel? Da må du huske på at du trenger en gyldig ansvarsforsikring for å kunne bruke kjøretøyet på lovlig vis. Her er alt du trenger å vite!
Billån Artikler Forsikring av el-sparkesykkel

Hvorfor trenger man ansvarsforsikring?

Ved en lovendring i 2022 ble el-sparkesykler klassifisert som motorvogner. Fra og med 1. januar 2023 har det derfor vært lovpålagt med ansvarsforsikring for privateide el-sparkesykler, et krav som også gjelder for andre lignende elektriske kjøretøy.

Med en ansvarsforsikring oppfyller du minstekravet. Denne forsikringen må du ha. Ønsker du at el-sparkesykkelen skal være sikret mot eksempelvis brann og tyveri, må forsikringen utvides.  

Forbrukerøkonom hos Lendo, Sharon Lavie, sier følgende:

– Husk at uhell kan forekomme – og da er det greit å ha forsikringen i orden. Både fordi det er pålagt i henhold til loven, og fordi forsikringen gir rett på erstatning dersom noe skulle skje.  

Hva dekker forsikringer for el-sparkesykler?

En ansvarsforsikring dekker blant annet erstatningsansvaret hvis du som fører skulle påføre skade på andre personer eller ting. Personskader dekkes gjerne med et ubegrenset beløp, mens skader på gjenstander dekkes for inntil en viss sum per skadetilfelle.

Du forsikrer deg dermed mot å bli personlig økonomisk ansvarlig ved betydelige personskader eller skader på ting og eiendom.  

En ansvarsforsikring kan dessuten forsikre mot skader du påfører deg selv ved bruk av el-sparkesykkel. Velger du i tillegg en ulykkesforsikring, kan fører eller pårørende få utbetalt en viss sum penger dersom en ulykke medfører medisinsk invaliditet eller død.  

Har du en innboforsikring eller utvidet ansvarsforsikring med tyveriforsikring inkludert, kan du også forsikre el-sparkesykkelen mot tyveri og skade. 

Les også: Få forsikringer når du betaler med kredittkort

El-sparkesykler regnes som motorvogn

15. juni 2022 ble det innført regler som regulerer el-sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy, samt bruken av disse. Dette regelverket omklassifiserte el-sparkesykler slik at de nå registreres som motorvogner. 

Det ble også innført regler på andre områder. Aldersgrensen for fører av el-sparkesykkel ble blant annet satt til 12 år. En promillegrense på 0,2 gjelder også – som for andre motordrevne kjøretøy.  

Det er dessuten påbudt med hjelm for barn under 15 år.

Andre regler for bruk av el-sparkesykler

I tillegg til overnevnte lovkrav, er det oppstilt noen visse regler for bruken av el-sparkesykler: 

  • Det er kun lov å være én person på el-sparkesykkelen av gangen
  • Den maksimale hastigheten er 20 km/t med egen motorkraft 
  • Dersom du leier en el-sparkesykkel er det utleiefirmaet som er ansvarlig for forsikringen

Hvilke elektriske kjøretøy omfattes av lovverket?

Dersom du har et «elektrisk kjøretøy» som kjører under 10 km/t, trenger du ikke ansvarsforsikring. Disse er dekket av innbo- og reiseforsikring. Elsykkel og vanlig sykkel er eksempler på kjøretøy uten forsikringskrav.   

Andre små elektriske kjøretøy som kan kjøre i en hastighet over 10 km/t – og som havner under de nye forsikringskravene – er blant annet tohjulinger som Segway. Mindre enhjulinger som Airwheel rammes også av lovverket.

Eier du slike kjøretøy, er du pliktig til å forsikre dem på lik linje med el-sparkesykler.  

Nyttig å vite for deg med el-sparkesykkel

Det er viktig å merke seg at kjøretøyet som forsikres skal ha en permanent hastighetssperre. Det skal ikke være mulig å oppnå en høyere hastighet enn 20 km/t med motorkraft. Dersom du har en el-sparkesykkel uten slik sperre, er den ulovlig å bruke.  

I tillegg til dette må kjøretøyet merkes tydelig og varig med produsentens navn, typebetegnelse og fabrikasjonsnummer, slik at det er enkelt å identifisere.  

El-sparkesykler har blitt veldig populære de siste årene. Det er derfor det også har blitt stilt skjerpede krav til både bruk og forsikring. 

I takt med den økte bruken, har det oppstått mange og alvorlige personskader. Det er med bakgrunn i dette skadeomfanget at myndighetene har omklassifisert el-sparkesykler og lignende elektriske kjøretøy fra «sykkel» til «liten elektrisk motorvogn».