Billig billån

Slik finner du et billig billån

Enten du skal kjøpe din første bil eller om du er en erfaren bilkjøper som tenker at tiden er inne for å bytte ut den gamle, er første prioritet gjerne å finne det billigste lånet for deg. Hvilket billån du bør velge kommer helt an på hva slags bil du skal kjøpe og hvordan din økonomiske situasjon ser ut.
Billån Artikler Slik finner du et billig billån

Stort utvalg av billige billån

Det har aldri vært flere billån på markedet enn i dag. Per desember 2020 finnes det over 750 forskjellige billån å velge mellom. Når du tar usikrede billlån med i betraktningen, er det enda fler.

Dette har åpenbare fordeler: Konkurranse i markedet betyr at prisene presses ned, og mange aktører og mange forskjellige typer lån, betyr at du har mange valgmuligheter. Dette siste punktet er også det som gjør det hele litt vanskelig. Hvordan skal du finne frem i jungelen?

Etter at du har lest denne artikkelen, vil du i alle fall være litt bedre rustet til å skille klinten fra hveten, og til å ta det rette valget for deg.

Dette avgjør prisen på et billån

Før man kan peke ut hva som er et billig billån, så må man være klar over hva som faktisk gjør at ulike personer ender opp med ulikt rentenivå. Det er nemlig ikke slik at selv om naboen din har fått en lav rente på under 5 prosent, så får du den samme renten hos den samme banken. Det er rett og slett hver enkelt søkers individuelle økonomi som i stor grad bestemmer hvilken rente banken gir deg på billånet. Og her er det de med høyest inntekt som kommer best ut, rett og slett fordi jo høyere inntekt man har i forhold til ønsket lånebeløp, jo mindre er risikoen for mislighold.

Derfor «belønner» bankene de som tjener best og har en stabil økonomi med et billig billån. For deg som kanskje har noe lavere inntekt og fortsatt ikke er helt etablert, så vil det være mer utfordrende å finne et billig billån. Allikevel vil det uansett være ett lån som er billigere enn alle de andre, så her gjelder det å sammenligne priser fra ulike aktører.

– Det har aldri før vært flere billån å velge mellom enn nå. Långivere har de siste årene diversifisert produktene sine, slik at du finner mer målrettede produkter, som for eksempel grønne billån. Dette åpner muligheter for forbrukerne

Sharon Lavie

Forbrukerøkonom i Lendo

Renten er det viktigste å tenke på

Det mest tungtveiende kriteriet for hva vi kan kalle «det billigste» billånet i Norge, er den effektive renten. Jo lavere rente du får på billånet, jo mer kan du bruke på å betale ned selve lånet. 

Dette kan påvirke renten:

  • Egenkapital: Jo høyere egenkapital, desto bedre vilkår kan du få. 

  • Sikkerhet: Billån med pant i bilen gir som regel gunstigere vilkår enn usikrede billån. Billån med pant i boligen gir vanligvis enda bedre vilkår. 

  • Co2-utslipp: Dersom du oppfyller långiveren din sine krav til klimavennlige biler, kan du kvalifisere til et grønt billån. 

– Renten er det viktigste å fokusere på når du sammenligner billån. Men først er det greit å få en oversikt over hva slags typer billån som finnes, slik at du kan begynne å lete i den kategorien som passer deg best, sier Lavie.

Dette er de mest brukte lånetypene for bil i Norge i dag:

  • Et ordinært billån er den vanligste typen billån, og vanligvis den lånetypen som gir den laveste renten. Aberet med ordinære billån er at det stilles krav til egenkapital, noe som betyr at du ikke kan låne hele kjøpesummen. Det kreves gjerne at du stiller med mellom 20 og 35% av kjøpesummen selv, samtidig som banken tar pant i bilen. Det innebærer også at du må kjøpe en kaskoforsikring. Dette er dyrt, og avhengig av hva slags bil du skal kjøpe, og hvor mye den koster, er det ikke sikkert det lønner seg. Dersom du skal kjøpe en brukt bil til under 100 000 kroner, kan det være lurt å se seg om etter andre alternativer. 

  • Et grønt billån har vært i vinden i det siste. Dette er lån som gir deg bedre vilkår dersom du velger å kjøpe en klimavennlig bil. Kravene til hva som regnes som klimavennlig i denne sammenhengen varierer fra långiver til långiver. Men mange långivere tar utgangspunkt i EUs krav til miljøvennlige biler – nemlig at de slipper ut maksimalt 120 gram Co2 per kilometer. Dette er en god pekepinn å ta utgangspunkt i når du leter etter bil og vurderer et grønt lån. 

  • Et usikret billån har vanligvis den høyeste renten av de forskjellige lånetypene. Likevel kan det i visse tilfeller lønne seg. Dersom du skal kjøpe en bruktbil til under 100 000, vil det ikke lønne seg å ta opp et ordinært billån som krever kaskoforsikring – da spiser forsikringen gjerne opp mye av budsjettet ditt. Når du tar opp et usikret billån er du fristilt fra alle krav – også krav til egenkapital – så her kan du låne hele kjøpesummen om du vil. 

  • Et kaskofritt billån ligner på et usikret billån, og er veldig dyrt sammenlignet med grønne billån og ordinære billån. Forskjellen er at du her slipper å kjøpe kaskoforsikring, slik du må med et ordinært billån. Derfor gjelder det samme her som med usikret billån: Du betaler mer for lånet i form av renter, men til gjengjeld slipper du å betale for en dyr kaskoforsikring. Dette alternativet lønner seg altså også dersom du kjøper en billig bil. 

  • Med et billån for unge følger långiveren de samme prinsippene som med boliglån for unge. For å hjelpe yngre kjøpere inn på markedet, tilbyr långivere bedre vilkår. Når det gjelder billån, får du lavere rente dersom du skal kjøpe din første bil, og er under 34 år gammel. 

Sammenlign vilkår – særlig renter

Når du tar opp et sikret lån – altså et lån med pant i bilen, vil du få lavere rente enn med et usikret lån. Dette er altså veien å gå dersom du skal kjøpe en nyere bil som koster over 100 000 kroner, og du har egenkapital. Jo høyere egenkapital, desto lavere rente vil du få. Jo lavere rente du får, jo mer av budsjettet ditt kan du bruke på å nedbetale selve lånebeløpet, og da vil du få betalt ned lånet raskere. Nettopp det bør være førsteprioritet for å slippe billigst mulig unna, og få mest mulig ut av pengene.

– Egenkapital har mye å si for renten du kan få. Det går konkrete skiller på 35 prosent egenkapital, 20 prosent, og ingen egenkapital. Forskjellen på å ha 35 prosent egenkapital og ingen egenkapital, gir gjennomsnittlig en forskjell i rente på rundt 1,2 prosent

Nominell og effektiv rente, og gebyrer

Når du sammenligner billån er det viktig å være oppmerksom på forskjellen mellom nominell rente og effektiv rente. Nominell rente er rentesatsen før eventuelle gebyrer påregnes, mens effektiv rente er nominell rente pluss gebyrer og andre kostnader. Det er altså den effektive renten du må forholde deg til når du sammenligner. På dette punktet kan du samtidig undersøke om det potensielle lånet ditt krever etableringsgebyr og/eller termingebyr.

– Det er store forskjeller på gebyrene hos forskjellige långivere. Noen har ingen etablerings- eller termingebyrer, andre har høye. Lån uten gebyrer blir gunstigere jo lavere det totale lånebeløpet er. Derfor må du alltid huske på å regne med gebyrene – særlig dersom du skal ta opp et mindre lån

Sharon Lavie

Forbrukerøkonom i Lendo
kr
?
Lånebehov
400 000 kr
Nominell rente
6,2 %
Effektiv rente
7,03 %
Estimert månedsbeløp
7 865 kr
Nedbetalingstiden er inntil 10 år, bilen kan ikke være eldre enn 15 år etter lånet er nedbetalt. Nominell rente på sikrede billån er flytende og varierer fra 6.05% til maksimum 8% nominell rente. Eksempel: Pris på bil 500 000 kr over 5 år, egenkapital 100 000 kr, effektiv rente 7,03%, totalpris over 5 år, 71 922 kr, totalt 471 922 kr.