Høyrentekonto

Når og hvor mye får jeg i feriepenger?

Med ferie rett rundt hjørnet, er utbetaling av feriepenger noe mange ser frem til. Når og hvor mye man får utbetalt er det derimot ikke like lett å ha fullstendig oversikt over.
Tips og råd Artikler Når og hvor mye får jeg i feriepenger?

Det er først og fremst hvor mye du tjente i fjor som bestemmer hvor mye du får utbetalt i feriepenger i år. Hvor lang ferie du har rett på, er også med på å påvirke regnestykket. I tillegg har alderen din noe si for feriepengegrunnlaget ditt. Med litt ekstra å rutte med rett før sommeren, er det lett å la seg friste til å bruke pengene på reise til varmere strøk eller andre sommeropplevelser. Administrerende direktør Kristoffer Gallefoss i Lendo forteller også at de ekstra kronene på konto er en gyllen mulighet til å gjøre mer langsiktige investeringer som sparing eller å rydde opp i gjeld. 

– Det er arbeidsgiver sitt ansvar å sette av penger til feriepenger. Sånn sett har vi en veldig fin ordning i Norge, hvor arbeidsgiver sparer penger for deg. Dette gir mange muligheter og da lønner det seg å samtidig være smart med hvordan man bruker pengene. Alle arbeidstakere har rett på feriepenger, dette prinsippet er nedfelt i ferieloven. Lovens formål er at du faktisk skal ha økonomisk mulighet til å ta ferie, siden ferie i utgangspunktet er fritid uten lønn, forklarer Sharon Lavie, forbrukerøkonom i Lendo.

I følge ferieloven skal feriepengene utbetales når du har ferie, men for å forenkle lønnsutbetalingene er det mange arbeidsgivere som utbetaler hele feriepenge-beløpet i én bestemt måned. I dette tilfellet vil du ikke få utbetalt vanlig månedslønn der du blir trukket i lønn for ferieukene du har rett på, og istedenfor får utbetalt feriepengene som din arbeidsgiver har satt av til deg.

Hvor mye får jeg i feriepenger?

Etter ferieloven har alle som er ansatt et sted krav på feriepenger. Det er din arbeidsgivers ansvar å utbetale feriepengene til kontoen din. På Arbeidstilsynet sin nettside står det at feriepengegrunnlaget beregnes ut fra hvor mye du tjente året før, kalt opptjeningsåret. Alle har rett på ferie, men hvis du ikke jobbet året før, har du heller ikke rett på feriepenger. Fordi feriepengegrunnlaget baserer seg på fjorårets lønn, betyr dette at dersom du har vært student og begynner i din første jobb i januar, har du ikke opparbeidet deg rett til feriepenger det første året. Dermed har du ikke rett på feriepenger, men du har fortsatt rett på full ferie. Dette betyr også at dersom du har begynt i ny jobb, har du ikke opptjent fullt feriepengegrunnlag hos din nye arbeidsgiver. Hvis du fortsatt tar ut full ferie, vil du bli trukket i vanlig lønn, uten å få utbetalt feriepenger fra din nye arbeidsgiver i det første året. 

Hva du får i feriepenger beregnes ut fra hva du tjente i opptjeningsåret og utgjør minimum 10,2 prosent av lønnen din det året. Hvilken sats du får avgjøres faktisk ut fra hvor lang ferie du har rett på. Dersom arbeidsplassen din er bundet av tariffavtale som gir deg rett på fem ukers ferie, er den ordinære satsen 12 prosent. Hvis du har rett på ferie i fire uker, er det 10,2 prosent som gjelder. For arbeidstakere over 60 år er satsen 12,5 prosent for fire ferieuker og 14,3 prosent for fem. 

Ifølge Arbeidstilsynet er ferie «i utgangspunktet fritid uten lønn. Hensikten med feriepenger, er at de skal erstatte manglende lønn når arbeidstaker tar ferie». Som utgangspunkt får man ikke lønn når man har ferie. For at du økonomisk skal ha mulighet til å ta ferie får du feriepenger istedenfor. Det vanligste er at arbeidsgiver trekker deg i lønn for alle ferieukene dine samtidig med at feriepengene utbetales. Dermed vil du få vanlig lønn resten av året, uavhengig av når du tar ferie. 

Etter ferieloven består en ferieuke av seks virkedager, hvor lørdag er inkludert. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager. Dermed vil feriepengegrunnlaget ditt, dersom du har rett på fem ferieuker, bestå av 30 virkedager. Siden en vanlig arbeidsmåned består i snitt av 26 virkedager, må arbeidsgiver også trekke deg i lønn for de øvrige dagene. Prosenten for feriepengegrunnlag er nettopp forhøyet ved fem ferieuker for å dekke lønnen du ikke får i løpet av de fem ukene. 

Så fort du får lønn i desember har du mulighet til å sjekke hvor mye du vil få i feriepenger det påfølgende året. På hver lønnsslipp du mottar vil du se feriepengegrunnlaget ditt i et eget felt, og det er nettopp årets siste lønnsslipp som vil vise deg det totale grunnlaget for neste års feriepenger. Sånn sett vil lønnsslippen gi deg en god indikasjon på hva du vil vil få i feriepenger, men feriepengegrunnlaget ditt vil være noe lavere enn det du totalt har tjent året før.

Finans Norge forklarer at feriepengegrunnlaget inkluderer blant annet vanlig lønn, overtid, ulempetillegg, lønn under reiser, akkord og bonusordninger. Derimot inkluderer ikke feriepengene for eksempel fjorårets feriepenger, sluttvederlag, godtgjørelse for telefon, reiser og mat, aksjer og naturalytelser. Retten til feriepenger baserer seg på arbeidstakerbegrepet, hvor man gjør en jobb i noen andres tjeneste. Derfor har frilansere og selvstendig næringsdrivende vanligvis ikke rett på feriepenger. 

Slik kan du regne ut hvor mye du får

  • 1. Begynn med å finne frem fjorårets siste lønnsslipp, der finner du det totale feriepengegrunnlaget ditt for det kommende året.

  • 2. Sjekk med arbeidsgiver eller se i arbeidskontrakten din hvor mye ferie du har rett på.

  • 3. Regn ut hvor mange dager med ferie du totalt har rett på, med utgangspunkt i at en uke består av seks virkedager. Dersom du har rett på fem ferieuker må du huske på å trekke fra fire virkedager med lønn.

Satsen avgjøres ut fra hvor lang ferie du har rett på:

  • Hvis du har rett på fire uker er satsen din 10,2 prosent.
  • Ved fem ferieuker får du 12 prosent av feriepengegrunnlaget ditt. 
  • Er du derimot over 60 år, tar du utgangspunkt i 12,5 prosent for fire ferieuker og 14,3 prosent for fem ferieuker. 

Dersom du har rett på fem uker med ferie vil dermed regnestykket bli seende slik ut: 

Brutto månedslønn for gjeldende år + (Feriepengegrunnlag fra fjoråret x 12 prosent) – (Månedslønn for gjeldende år / 26 virkedager) x 30 virkedager

Når får jeg feriepenger?

Ferieloven sier at feriepengene skal utbetales siste dag på jobb før du går ut i ferie, eller senest en uke før du tar ferie. Det er likevel mer vanlig at arbeidsgivere betaler ut feriepenger en bestemt måned, istedenfor lønn, for å forenkle lønnsutbetalingene. Dette skjer ofte i juni som er tett opp mot sommerferien. På denne måten vil du få vanlig lønn resten av året, uavhengig av når du tar ferie. Hvis du for eksempel får feriepenger i juni og tar ferie i august, vil du få vanlig månedslønn i august. 

Slutter du i jobben før du har fått mulighet til å ta ut noe av eller all ferien, skal arbeidsgiveren din utbetale deg opptjente feriepenger for disse siste vanlige lønningsdag før du slutter. Ferieloven gir også rom for at du kan få utbetalt feriepengene året etter, om du og din tidligere arbeidsplass blir enige om dette. Hvis du begynner i en ny jobb tidlig eller sent på året, kan det lønne seg å spørre din tidligere arbeidsplass om du kan få utbetalt feriepengene når du normalt ville ha mottatt feriepengene, for eksempel i juni. Dette er fordi du ikke har opptjent et feriepengegrunnlag hos din nye arbeidsgiver og ikke vil motta feriepenger det første året, men fortsatt vil bli trukket i lønn for feriedagene du tar. Sånn sett sikrer du at du mottar feriepenger slik du ellers ville ha gjort. Et annet alternativ er å sette inn feriepengene på en sparekonto når du mottar dem. 

For å finne ut nøyaktig når og hva du får utbetalt i feriepenger, bør du sjekke med arbeidsgiveren din. 

Må jeg skatte av feriepengene?

Mange tror at man ikke må skatte av feriepenger, men dette er en misforståelse. Når du får utbetalt feriepenger slipper du å skatte av disse der og da. Du må likevel skatte for feriepengene i løpet av året. Vanligvis gjøres dette ved at det trekkes litt ekstra fra lønnen din i skatt hver måned resten av året. Det samme gjelder når du blir trukket halv skatt på lønningen i desember. (link til artikkel om halv skatt)

Hvis du slutter i jobben din, kan denne misforståelsen kan føre til at du kan få en skattesmell året etter. Arbeidsgiveren din er i utgangspunktet pliktig til å utbetale feriepengene du har opptjent når du slutter, med mindre dere har blitt enige om noe annet. Dette kan føre til at du får utbetalt en mye større sum enn du var forberedt på, og som skattekortet ditt ikke har tatt med i beregningen for året. Som et resultat kan du risikere å måtte betale restskatt året etter. 

Bruk feriepengene smart

Når feriepengene kommer inn på konto, kan det være fristende å ta seg en liten tur i butikkene for å oppdatere sommergarderoben eller lignende. Husk på at disse pengene er ment for å hjelpe deg i ferien og at du også blir trukket i lønn denne måneden. Dermed må du også bruke feriepengene på å betale faste utgifter som strøm, bolig og mat. Sett derfor gjerne opp et regnestykke og vurder hvor mye du har til overs etter at regningene er betalt. Dersom du har litt til overs kan det lønne seg å spare disse til ferien din begynner, sånn at du har litt ekstra å bruke. 

Det kan også være lurt å sette av pengene til mer langsiktig sparing, for eksempel om du drømmer om å pusse opp en gang i fremtiden. Hvis du har utestående gjeld som kredittkort eller forbrukslån bør du bruke de ekstra pengene på å tilbakebetale så mye av gjelden som mulig. Forbrukslån og kredittkort har høy rente, som innebærer at dette er dyr gjeld. Jo lenger du blir sittende på gjelden, jo mer må du betale over tid. Så her lønner det seg å tilbakebetale det lånte beløpet så raskt som mulig. Les mer om nedbetaling her