Lendo og Schibsted

Lendo er en del av Schibsted Media Group, www.schibsted.com. Schibsted Media Group har utnevnt et eget personvernombud hvis oppgave er å påse at all behandling av personopplysninger i virksomheten foregår i henhold til gjeldende lover og regler, samt å drive opplæring internt i virksomheten om behandling av personopplysninger. Ordningen er initiert av Datatilsynet for å sikre en trygg og god behandling av personopplysninger. Du kan lese mer om ordningen på Datatilsyntes nettsider.