Personuppgiftspolicy för användning av Lendos kontoinformations- och betalningsfullmaktstjänst

Uppdaterad: 04.04.2022

Våra användares förtroende är av största vikt för Lendo part of Schibsted AS (“Lendo”, “vi eller “oss”) och vi värnar därför din personliga integritet. Denna personuppgiftspolicy beskriver vilka personuppgifter vi behandlar, förklarar hur Lendo samlar in och använder dina personuppgifter och hur vi skyddar din personliga integritet. Om du har frågor om Lendos personuppgiftspolicy eller behandling av personuppgifter går det bra att skicka ett e-postmeddelande till kundeservice@lendo.no, märk e-postmeddelandet ”Integritet.”

Vi uppmanar dig att läsa och förstå denna policy innan du använder dig av Lendos kontoinformations- och betalningsfullmaktstjänst. 

Denna personuppgiftspolicy gäller för all behandling av personuppgifter som sker när du använder kontoinformations- och betalningsfullmaktstjänsterna som tillhandahålls av Lendo Part of Schibsted AS (org. nr. 997 523 814). Lendo är en del av Schibsted. 

Lendo står under tillsyn från Finanstillsynet som är vår nationella tillsynsmyndighet. Lendo har tillstånd som betalningsföretag med tillåtelse att tillhandahålla betalningsfullmaktstjänster och kontoinformationstjänster, som innebär att du som användare hos oss kan få tillgång till dina bankkonton från olika banker, samt initiera och utföra betalningar. Lendo har alla relevanta tillstånd för att tillhandahålla kontoinformations- och betalningsfullmaktstjänster med ditt samtycke.

 

1. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men även IP-nummer och  ditt användarbeteende när du surfar på vår hemsida kan utgöra personuppgifter. 

 

2. Vilka personuppgifter samlar vi in när du använder Lendos kontoinformations- och betalningsfullmaktstjänster?

Du ger ditt samtycke till att Lendo kan samla in och behandla olika personuppgifter om dig när du använder våra kontoinformations- och betalningsfullmaktstjänster.

Vi inhämtar och behandlar upplysningar om dig som du själv lämnar till oss, eller som skapas när du använder våra tjänster. Våra tjänster kan även använda tredje parter (t.ex. offentliga register) för att få information om dig. 

Personuppgifter som samlas in av Lendo ska behandlas och lagras på ett tryggt och säkert sätt. Lendo har etablerade rutiner och har vidtagit särskilda åtgärder för att säkerställa sekretess, integritet och tillgång i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter. Information som kan knytas till dig personligen delas inte med andra, om det inte föreligger en rättslig förpliktelse. Lendo säljer inte personuppgifter till andra. All behandling av personuppgifter som vi utför sker inom EU/EES-området. Vilken information och för vilka ändamål vi behandlar dem kan du läsa mer om nedan. 

 

3. Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagstiftningen. Datatilsynet och Integritetsskyddsmyndigheten utövar tillsyn och hjälper till att säkerställa att integriteten för dig som individ inte kränks genom användning av personuppgifter. Lendo behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). 

Därtill omfattas vi av annan lagstiftning, som t.ex. penningtvättslagen, för att upptäcka/förebygga brottsliga handlingar genom att övervaka transaktionsdata. Lendo behandlar dina personuppgifter i kontoinformations- och betalningsfullmaktstjänsterna för följande ändamål: 

 

Tillhandahållande av kontoinformationstjänsten:
Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna tillhandahålla kontoinformationstjänsten För att kunna tillhandahålla kontoinformationstjänsten Anslutning till vald bank och mottagande av samtyckessignal. Teknisk information om din enhet (internetanslutning, samt datum och tid då du använde tjänsten).
Översikt över din kontoinformation från de konton du har gett oss tillgång till. Finansiell information: Kontoinformation som (kontonamn och kontotyp, saldo, valuta), Transaktionsinformation som (referens, datum, belopp, värde, valuta).
Sammanställning av din kontoinformation.
Kontakt via e-post, SMS och/eller telefon i förekommande fall. Utförande av kundservice och kvalitetskontroll.
Tillhandahållande av betalningsfullmaktstjänsten:
Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna tillhandahålla betalningsfullmaktstjänsten för återbetalning av lån och kredit. Identitetskontroll och verifiering med BankID. Identifieringsuppgifter (namn, personnummer, adress).
Insamling av kontoinformation i enlighet med beskrivningen ovan av "Tillhandahållande av kontoinformationstjänsten." Teknisk information om din enhet (internetanslutning, samt datum och tid då du använde tjänsten).
Inhämtning av information för kundkännedom och efterföljande åtgärder under penningtvättslagen. Kundkännedom (som medborgarskap, information om du är en person i politiskt utsatt ställning eller upptagen på sanktionslista)
Visualisering av skuld i betalningsfullmaktstjänsten. Finansiell information: Kontoinformation som (kontonamn och kontotyp, saldo, valuta), Transaktionsinformation såsom (referens, datum, belopp, värde, valuta).
Anslutning till din valda bank för att slutföra transaktionen
Visualisering av betalningsbekräftelse och transaktionshistorik.
Kontakt via e-post, SMS och/eller telefon i förekommande fall.
Utförande av kundservice och kvalitetskontroll.
Tillhandahållande av kontoinformationstjänsten på uppdrag av en annan personuppgiftsansvarig:
Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna tillhandahålla kontoinformationstjänsten som en integrerad del av en annan tjänst Ta emot ett uppdrag från en annan personuppgiftsansvarig Teknisk information om din enhet (internetanslutning, samt datum och tid då du använde tjänsten).
Anslutning till vald bank och mottagande av samtyckessignal. Finansiell information: Kontoinformation som (kontonamn och kontotyp, saldo, valuta), Transaktionsinformation som (referens, datum, belopp, värde, valuta).
Översikt över din kontoinformation från de konton du har gett oss tillgång till.
Sammanställning av din kontoinformation.
Delning av din kontoinformation från en annan personuppgiftsansvarig

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? 

Efter att du har lämnat ditt samtycke, ger du Lendo tillgång till att hämta information från de bankkonton du har valt. Lendo kommer inte vid något tillfälle att ha tillgång till dina pengar, eller ha möjlighet att ändra betalningsmottagare, belopp eller någon annan egenskap. Lendo säkerställer att dina personliga säkerhetsbehörighetsuppgifter (din identifiering mot banken) inte är tillgänglig för någon annan än dig och utfärdaren av de personliga säkerhetsbehörighetsuppgifterna. Våra tjänster använder även tredje part (som t.ex. offentliga register) för att få information om dig.

Vilka andra kan få tillgång till mina personuppgifter? 

Personuppgifter kommer att vara synliga för vår partner för bankintegrationer Neonomics AS (org. 919 041 021). Inga personuppgifter lämnas ut till andra om det inte följer av kundavtalet, beror på rättsliga förpliktelser eller du har gett ditt specifika samtycke. I vissa fall är Lendo enligt lag skyldig att lämna ut information till polis- och åklagarmyndigheter, skattemyndigheter eller norska eller svenska tillsynsmyndigheter. Exempel på sådan utlämning kan bero på förebyggande och upptäckt av brottsliga handlingar, såsom penningtvätt, finansiering av terrorism, samt bedrägeri.

Rättslig grund för behandling  

Lendo behöver ditt samtycke för att hämta din kontoinformation. Efter insamling av dina personuppgifter behandlas dina personuppgifter utifrån kundavtalet och de tjänster vi åtagit oss att tillhandahålla dig. Lendo behandlar även personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter i enlighet med lagar, förordningar eller myndighetsbeslut. Det kan till exempel finnas krav enligt bokföringslagen, penningtvättslagen eller personuppgiftslagstiftningen.

När du använder kontoinformationstjänsten som en del av produkten till en annan personuppgiftsansvarig, behöver Lendo fortsatt ditt samtycke för att ansluta till dina valda bankkonton och hämta din kontoinformation. Delning av uppgifterna med en annan personuppgiftsansvarig (t.ex. Lendo AB) görs utifrån det kundavtal som du har med den andre personuppgiftsansvarige.  

Din rätt att motsätta dig behandlingen

Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att Lendo ska kunna fullgöra sin tjänst. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda vår tjänst.

 

Lagringsperiod

Lendo kommer inte att lagra personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Lendo har tillstånd som betalningsföretag och är föremål för rättsliga skyldigheter som kräver att vi behandlar och lagrar personuppgifter om dig. Vissa uppgifter kommer därför att lagras så länge det krävs enligt lag, till exempel bokföringslagen eller penningtvättslagen. Detta gäller även om du slutar använda våra tjänster, eller vill att vi raderar dina uppgifter.

Produktutveckling och analys:
Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
Utredning och analys av hur användare interagerar med vår tjänst. Mätning av användare, plats och användningsmönster. Enhetsdata och IP-nummer.
Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Vi använder oss av personuppgiftsbiträden som Google Analytics för detta ändamål. Personuppgiftsbiträdet använder cookies och annan teknik för att samla in data om användarnas beteende och deras enheter (särskilt enhetens IP-adress, och lagras anonymt), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats (endast land), det föredragna språket som används för att visa vår sida) och besökta webbadresser (endast på Lendos webbplats). Personuppgiftsbiträdet lagrar denna information i en pseudonym användarprofil. Varken personuppgiftsbiträdet eller vi kommer någonsin att använda denna information för att identifiera enskilda användare eller för att matcha den med ytterligare information om en enskild användare. Personuppgiftsbiträdet kan lagra enhetsdata (dock inte enhetens IP-adress) för att felsöka, förbättra och utveckla produkten.

Hotjar är en webbanalystjänst som registrerar användarnas rörelsemönster på vår webbplats. Hotjar lagrar enhetsdata i en pseudonym användarprofil och kommer aldrig att använda informationen för att identifiera användare.

 

Laglig grund

Lendo behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och vår rapporteringsskyldighet. Vi kan komma att behandla personuppgifter om dig när det är nödvändigt för att skydda våra legitima intressen och det efter en intresseavvägning väger tyngre än användarens intresse av integritet, såsom att övervaka transaktioner för att upptäcka bedrägerier. Lendo behandlar även personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter i enlighet med lagar, förordningar eller myndighetsbeslut. Det kan till exempel finnas krav enligt bokföringslagen, penningtvättslagen eller personuppgiftslagen.

 

Din rätt att motsätta dig behandlingen

Din rätt att motsätta sig behandlingen

Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte vill. Kontakta oss på kundservice@lendo.no så tar vi bort din information. Du kommer även att erbjudas en möjlighet att välja bort cookies för analys och produktutveckling när du besöker Lendos webbplats.

 

Lagrinsperiod

Lendo kommer inte att lagra personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Lendo har tillstånd som betalningsföretag och är föremål för rättsliga skyldigheter som kräver att vi behandlar och lagrar personuppgifter om dig. Vissa uppgifter kommer därför att lagras så länge det krävs enligt lag, till exempel bokföringslagen eller penningtvättslagen. Detta gäller även om du slutar använda våra tjänster, eller vill att vi tar bort din information. 

 

4. Dina rättigheter

Enligt personuppgiftslagstiftningen har du som användare flera rättigheter gällande dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter kan du be oss att tillhandahålla all personlig information som vi har samlat in om dig. Observera att ett sådant utlämnande kommer att kräva att du verifierar din identitet genom att tillhandahålla ytterligare information om dig själv. Vi gör detta för att skydda våra användares identitet och för att se till att ingen utger sig för att vara du. Om du vill utnyttja dina rättigheter kan du skicka ett e-postmeddelande till kundeservice@lendo.no. Märk din e-post med "Integritet."

Enligt lag har du följande rättigheter avseende de personuppgifter vi behandlar:

  • Begära att vi rättar eller uppdatera personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller gamla. 
  • I vissa fall kan du be oss om att radera personuppgifter om dig eller begränsa behandlingen av din information. 
  • Begära att vi överför den information vi har om dig till en annan personuppgiftsansvarig, i den mån detta är möjligt. 

I de fall behandlingen av din information baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket.

Om du har några invändningar eller klagomål mot vår behandling av din information hoppas vi att du kontaktar oss på kundeservice@lendo.no. Du har också rätt att klaga till det norska Datatilsynet om du inte är nöjd med vår behandling av din information och anser att den inte följer reglerna. Du kan läsa mer om dina rättigheter på det norska Datatilsynets hemsida Dina rättigheter (datatilsynet.no) eller på den svenska Integritetsskyddsmyndighetens hemsida Dina rättigheter (imy.se).

 

5. Ändringar

Om vi ​​gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att informera dig genom att publicera den uppdaterade versionen på vår webbplats. Om ändringarna anses betydande kommer vi också att informera dig på lämpligt sätt och vid behov be om ditt samtycke. 

 

6. Kontakt

Om du har frågor om Lendos behandling av personuppgifter eller annan feedback kan du kontakta oss på kundeservice@lendo.no. Om du har specifika frågor om behandling av personuppgifter, märk din e-post med "Integritet."