Hva betyr de nye retningslinjene for forbrukslån og kredittkort?

Hva betyr de nye retningslinjene for forbrukslån og kredittkort?

Da oktoberregnet klistret høstgule blader til asfalten i 2017, innførte Finanstilsynet de nye og strengere retningslinjene for usikret kreditt, altså forbrukslån og kredittkort. Men hva betyr dette i praksis for deg?

De nye retningslinjene, som blant annet pålegger banker og andre lånetilbydere å foreta en strengere vurdering av alle søknader om forbrukslån og kredittkort, ble innført som et ledd i arbeidet med å redusere en stadig økende forbruksgjeld hos Ola og Kari Nordmann.

Retningslinjene kan kort fortalt oppsummeres i disse tre punktene

  • Maksimalt 5 års nedbetalingstid på forbrukslån
  • Din totale gjeld kan ikke overstige inntekten din ganger fem
  • Du må tåle en renteøkning på fem prosent på all gjeld

Maksimalt 5 års nedbetalingstid 

I retningslinjene heter det at all usikret kreditt, som for eksempel forbrukslån, skal ha en maksimal nedbetalingstid på fem år. Fem år fordi mange tidligere valgte en nedbetalingstid på helt opp til 12-15 år for å redusere beløpene de måtte betale på lånet hver måned. Noe som selvfølgelig resulterte i at den totale summen ble høyere. Denne innstrammingen fører til at kun de med råd til å betjene høyere månedsavdrag kan få innvilget forbrukslån.Ingen regel uten unntak.

Du kan fortsatt få lengre nedbetalingstid enn fem år hvis forbrukslånet brukes til refinansiering av annen gjeld, men ikke lengre nedbetalingstid enn du har på gjelden i dag. Du kan heller ikke låne mer enn akkurat det som skal refinansieres. Noe som betyr at muligheten til å bake inn noe annet i refinansieringslånet faller bort.

Gjelden kan ikke overstige inntekten din ganger fem

Din totale gjeld, altså boliglån, billån, studielån, forbrukslån, handlekontoer og kredittkort, kan ikke overstige din brutto årslønn ganger fem. Det betyr at hvis du allerede sitter på for eksempel et huslån, et billån og kanskje et kredittkort som samlet er fem ganger inntekten din, vil du ikke kunne ta opp et nytt forbrukslån.

Du kan riktignok likevel få et kredittkort, hvis kredittrammen på kortet er lavere enn 25.000 kroner. De nye retningslinjene vil også gjøre det vanskeligere for folk å få flere enn ett kredittkort.

Du må tåle en renteøkning på fem prosent

Bankene og andre lånetilbydere blir også pålagt å ta med en potensiell renteøkning på fem prosent på all gjelden din i vurderingen av søknaden, for å forsikre seg om at du vil takle en slik renteøkning og kunne betjene gjelden din uten vanskeligheter. De nye retningslinjene fra Finanstilsynet er ment for å gjøre det enklere for deg å ha full kontroll på økonomien din.

Er du blant de som synes det er vanskelig å betjene gjelden din, vil det lønne seg å undersøke mulighetene for å refinansiere deler av gjelden, som for eksmepel smålån og kredittkort. Husk at selv om månedsutgiftene dine vil reduseres ved en refinansiering, så er gjelden din fortsatt den samme.

Søk om lån her