Forhandle med kreditor

Forhandle med kreditor? Her er fremgangsmåten

Sliter du med utestående krav du ikke klarer å betale tilbake? Dersom det ikke er mulig for deg å innfri gjelden, kan det å forhandle med kreditor være en god løsning. Mange synes kanskje dette virker skummelt. Men med litt forberedelser vil det som regel gå veldig fint.
Forbrukslån Artikler Forhandle med kreditor? Her er fremgangsmåten

Tips til deg som skal forhandle med kreditorer

En kreditors mål er å få tilbake en størst mulig andel av beløpet låntaker skylder. Som regel ønsker de å få tilbake hele beløpet, men dette er ikke alltid mulig. I noen tilfeller blir beløpet betydelig redusert, for eksempel om låntaker ender opp med en gjeldsordning.

Lendos forbrukerøkonom, Sharon Lavie, utdyper:

– Namsmyndighetene vil i mange tilfeller tvinge kravet ned, noe kreditorene kan tape mye på. I så fall vil kreditoren ofte være villige til å gå med på alternative løsninger. Det er tross alt bedre for dem å akseptere et lite tap, fremfor å påtvinges et potensielt stort tap.

Sharon Lavie

Forbrukerøkonom

Hvordan forhandle med kreditor?

Mange kvier seg for å ringe til kreditor. Husk imidlertid på at kreditorene har snakket med mange i din situasjon tidligere. De har også interesse av å finne en god løsning for begge parter. Før du ringer, bør du imidlertid forberede deg litt.

Slik går du frem:

1. Få oversikt over gjelden og økonomien din

Det første du bør gjøre, er å finne ut hvor mye du skylder og til hvem. Når det kommer til lån uten sikkerhet, vil du finne en oversikt over kreditorer og utestående beløp i Gjeldsregisteret eller Lendo Gjeldsoversikt

Har du utestående krav som ikke er betalt, vil dette etter hvert kunne føre til at saken går til inkasso. I så fall er det inkassobyrået du skal henvende deg til i de kommende forhandlingene.

2. Lag et budsjett

Neste steg er å lage et budsjett. Nettopp dette er viktig, fordi det vil gi deg full oversikt over hvor mye penger du har å rutte med. Sørg for å få med alle inntekter, inkludert lønn og eventuelle trygdeytelser. Deretter legger du inn alle utgifter, fra husleie og mat, til strøm.

Etter at du trekker utgiftene fra inntektene, vil du sitte igjen med beløpet du har til overs. Det er dette beløpet du kan vise til i forhandlinger med kreditorer og inkassobyråer. 

Viser budsjettet ditt at du sløser mye penger på unødvendige ting? Da bør du vurdere å stramme inn på forbruket ditt, og heller bruke mer på nedbetaling av gjeld.

3. Kontakt kreditorene

Tiden er nå inne for å ta kontakt med kreditorene. Presenter deg selv og ditt ærend, og forklar at du er i en vanskelig økonomisk situasjon. Få også frem at du ønsker å komme frem til en løsning som fungerer for begge parter. 

Du bør også komme med konkrete forslag til hva du kan klare å betale per måned for å bli kvitt kravet. 

Vær forberedt på at du kan få avslag. Og dersom kreditoren skulle gå med på en løsning, er det lurt å få en skriftlig bekreftelse på dette. 

Fikk du ingen avtale?

Om dine forhandlinger med kreditor ikke fører noen vei, kan du vurdere løsninger som refinansiering. Du samler da eksisterende lån i et nytt lån, og kan få færre lån å holde styr på. Ofte kan du også redusere lånekostnadene, noe som gjør gjelden lettere å betjene.

For å få et refinansieringslån, krever imidlertid banken både betjeningsevne og -vilje. Har du betalingsanmerkninger, fører dette som regel til avslag på søknaden. Ta gjerne en kredittsjekk av deg selv for å få en pekepinn på egen økonomi.

Søk om refinansiering hos flere banker, og få oversikt over mulighetene dine!