Brukervilkår for Min Lendo

Innledning

Velkommen til Min Lendo! Følgende vilkår ("vilkår") gjelder for alle brukere (heretter referert til som "du" eller "din") av Lendo, en del av Schibsted AS, heretter referert til som "Lendo", "oss" eller "vi", og regulerer din tilgang til og bruk av tjenesten Min Lendo på Lendo-nettstedet og mobilapplikasjonen (samlet kalt "Min Lendo" eller "Tjenesten"). Ved å få tilgang til eller bruke Min Lendo, aksepterer du følgende vilkår.

For en beskrivelse av vår behandling av dine personopplysninger, vennligst se punkt 7 Bruk av personopplysninger samt vår personvernerklæring, for en mer detaljert beskrivelse av vår behandling av personopplysninger i Min Lendo.

 1. Opprettelse av konto

En Min Lendo-konto (“Konto”) opprettes når du logger inn for første gang. For å logge inn på Min Lendo trenger du en aktiv Vipps-konto. Kontoen gir tilgang til flere funksjoner innenfor Min Lendo. Kontoen er personlig, og det er en forutsetning at kun du, den registrerte brukeren, har tilgang til og rett til å bruke den. Du er selv ansvarlig for å opprettholde konfidensialitet til kontoinformasjonen din og for samtlige aktiviteter som foretas ved bruk av kontoen din. Du plikter å varsle Lendo umiddelbart, dersom uautorisert bruk av kontoen din eller andre brudd på sikkerheten finner sted.

 1. Tjenestebeskrivelse

Min Lendo er et omfattende verktøy for økonomistyring og innsikt, som gir deg en helhetlig oversikt over din økonomi, gjennom de ulike funksjonene som beskrives nedenfor. Vår funksjonalitetspakke inkluderer:

 • Kredittsjekk: Overvåk kredittscoren din for å holde deg informert om din kredittverdighet.
 • Lånehelse: Vurder din økonomiske helse og kvalifisering for nye lån basert på kredittscore, gjeld og andre relevante faktorer.
 • Boligverdi: Spor verdien på eiendommen din og vurder ditt handlingsrom med vår innebygde belåningsgradkalkulator.
 • Gjeldsoversikt: Få en komplett oversikt over alle dine usikrede lån, inkludert utestående beløp, renter og forfallsdatoer. Motta anbefalinger om hvorvidt refinansiering kan være gunstig for deg.
 • Gjeldsfri: Koble bankkontoene dine for å visualisere bruksmønstre av penger dine og beregne din estimerte disponible inntekt. Bruk denne informasjonen til å ta informerte økonomiske beslutninger, inkludert å foreta betalinger gjennom vår sikre betalingsportal.

Som en del av vår omfattende funksjonspakke, tilbyr vi kontinuerlige økonomiske overvåkingstjenester for å holde deg informert om eventuelle endringer som kan påvirke økonomien din. Du vil motta rettidige varsler via e-post eller SMS når slike endringer oppdages.

 1. Begrensninger i tjenesten

Min Lendo er ikke en finansiell rådgiver eller investeringsrådgiver. Informasjonen og verktøyene vi tilbyr er kun ment for informasjonsformål og skal ikke tolkes som økonomisk rådgivning. Du bør alltid rådføre deg med en kvalifisert finansiell rådgiver før du treffer økonomiske beslutninger.

 1. Brukerens ansvar

Du samtykker til å:

 • Bruke tjenesten kun til lovlige formål.
 • Ikke utgi deg for eller gi en feilaktig fremstilling av deg selv eller noen annen person eller enhet.
 • Ikke delta i aktiviteter som kan skade eller forstyrre tjenesten eller andres rettigheter.
 • Ikke forsøke å oppnå uautorisert tilgang til tjenesten eller noen del av den.
 • Ikke forstyrre tjenestens sikkerhet eller forstyrre tjenesten for andre.
 • Ikke forsøk å tyde eller reversere noen deler av tjenesten.
 • Ikke bruke tjenesten til å bryte gjeldende lover eller forskrifter.

 1. Gebyrer og avgifter

Det er per idag ingen gebyr for å opprette en konto eller for å bruke kontoen. Imidlertid kan vi introdusere betalte funksjoner eller tjenester i fremtiden. Dersom vi iverksetter slike endringer, vil vi varsle deg på forhånd.

 1. Oppsigelse

Vi kan avslutte kontoen din eller tilgangen din til Min Lendo uansett årsak, som inkluderer men ikke er begrenset til følgende tilfeller:

 • Manglende overholdelse av våre vilkår.
 • Uautorisert bruk av Min Lendo.
 • Du har engasjert deg i ulovlig eller skadelig aktivitet.
 • Din bruk av tjenesten orårsaker andre skade.

Dersom kontoen din skulle bli avsluttet, vil du ikke lenger kunne få tilgang til Min Lendo. Mistanke om straffbart brudd på vilkårene, eller andre kriminelle handlinger begått som følge av bruk av Min Lendo vil meldes videre til myndighetene.

Du kan selv velge å slette kontoen din når som helst gjennom innstillingene i Min Lendo. Når du sletter kontoen din, slettes også data knyttet til den samme brukeren i henhold til personvernreglene.

 1. Bruk av personopplysninger

Det er nødvendig for Min Lendo å innhente og bruke dine personopplysninger og Lendo er personvernansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Vennligst se vår personvernerklæring for informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Ved å opprette en konto samtykker du til at Lendo innhenter og oppdaterer data på dine vegne fra Creditsafe (for kredittopplysningsdata) og Eiendomsverdi (for eiendomsdata). Dataene oppdateres automatisk hver gang du logger på, samt regelmessig deretter for å sikre at vi har korrekt og oppdatert informasjon om deg.

I visse tilfeller vil du bli varslet via e-post eller telefon, dersom det skjer endringer i dataene dine.

Lendo tar personvernet ditt på alvor. Vi har robuste sikkerhetstiltak for å beskytte dataene dine, men ingen sikkerhetssystemer er perfekte. Du godtar at du bruker våre tjenester på egen risiko.

 1. Immaterielle rettigheter

Alt materiale, innhold og data som legges ut på Lendo, inkludert men ikke begrenset til navn, logoer, artikler, fotografier, priser osv., samt nettstedets og appens design og kildekode, er underlagt opphavsrett, varemerkerettigheter, databaserettigheter og/eller andre immaterielle rettigheter. Det er ulovlig å kopiere, modifisere, distribuere, bruke eller reprodusere innholdet helt eller delvis uten skriftlig forhåndstillatelse fra Lendo. Du forsikrer å ikke bryte eller misbruke noen av disse immaterielle rettighetene.

Alt materiale, innhold og tjenester på denne nettsiden er kun til personlig bruk og kan ikke brukes til kommersielle formål. Det er forbudt å bruke automatiske metoder eller programvare for å samle inn data, herunder alle former for “data scraping” fra Lendo til kommersiell bruk.

 1. Tredjepartstjenester

Lendo kan inneholde lenker eller referanser til andre nettsteder. Lendo fraskriver seg alt ansvar for innhold, annonser, personvernpraksis eller produkter som er tilgjengelig på slike nettsteder. Med mindre annet er spesifisert, støtter ikke Lendo produkter og/eller tjenester som tilbys på disse nettstedene.

 1. Endringer i vilkår og betingelser

Vi har rett til å ensidig endre vilkårene. Eventuelle endringer vil bli lagt ut på Lendos hjemmesider, og du vil bli informert om dette via e-post. Ved å fortsette å bruke Min Lendo etter at endringer er gjort, godtar du å være bundet av de nye vilkårene og betingelsene som gjelder.

 1. Overføring av eierskap

Lendo har rett til å overføre sine rettigheter og plikter etter disse vilkårene, herunder eierskap til brukerdataene, til en annen juridisk enhet, for eksempel i forbindelse med omorganisering, salg eller fusjon.

 1. Ansvarsbegrensning

Tjenesten leveres "som den er". Lendo tar alle passende tiltak for å sikre at informasjonen på nettstedet og appen er nøyaktig og oppdatert, og for å opprettholde en rask og pålitelig tjeneste. Lendo fraskriver seg alt ansvar som oppstår som følge av bruk av informasjon på vår nettside eller app eller på grunn av feil med datasystemer eller lignende hos samarbeidspartnere eller våre underleverandører. Dette gjelder uansett om feilen ligger hos Lendo, partneren eller hos en av deres underleverandører. Lendo skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for noen direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller andre skader, inkludert men ikke begrenset til skader for tap av fortjeneste, inntekt, bruk, data eller velvilje, som oppstår som følge av eller i forbindelse med din bruk av våre tjenester, selv om Lendo har blitt informert om muligheten for slike skader.

 1. Delvis ugyldighet

Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses for å være ugyldige eller ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen fjernes fra disse vilkårene, og de resterende bestemmelsene skal fortsette å gjelde med full effekt.

 1. Tvister

Ved eventuell tvist om vilkår eller tjenesten skal norsk lov gjelde. Oslo tingrett er relevant verneting.

Om Lendo

Min Lendo er en av tjenestene levert av Lendo Part of Schibsted AS, (reg.nr. 997 523 814) (“Lendo”). Lendo er en del av Schibsted ASA, org. Nei. 933 739 384. Lendo har lisens som betalingsformidler og er under tilsyn av Datatilsynet og Finanstilsynet.