Søk pa telefon
22 00 70 70
22 00 70 70 Vi er åpent fra 09.00 til 16.00. Du kan kontakte oss her

Ordliste

Amortisering

Nedbetaling av gjeld

Annuitet

For et annuitetslån er den månedlige kostnaden den samme under hele lånets løpetid. Den månedlige kostnaden for både rente og amortisering (nedbetaling) regnes ut basert på lånets løpetid. Normalt er renteandelen av den månedlige kostnaden høy i begynnelsen, men synker over tid, samtidig som nedbetalingsbeløpet øker.

Avtalegiro

Automatiske betalinger som skjer gjennom overføring fra en bankkonto.

Bankers hemmeligholdsplikt

Lovgivning som regulerer hvor mye informasjon bankene kan dele. Omfatter blant annet regler om kontoer, gjeld og tilgodehavende, uansett om opplysningen er muntlig eller skriftlig.

Betalingsanmerkning

En notering hos firmaer som gir kredittopplysninger om betalingsproblemer, og at en person har utestående krav fra en eller flere kreditorer.

Effektiv rente

Innebærer en årlig rentesats beregnet på den totale kredittkostnaden, inkl. etableringsavgift, fakturagebyrer og andre kostnader som påløper det lånte beløpet.

Forbrukslån

Lån uten sikkerhet

Gjeldsbrev

En skriftlig avtale som regulerer gjeld og tilbakebetaling av denne.

Gjenpartsbrev

En kopi av gjennomført kredittopplysning som viser informasjon om dine opplysninger og hvilke banker eller kredittinstitusjoner som har fått dem.

Kredittvurdering

Før det innvilges lån eller kreditt, gjennomfører banken eller kredittinstitusjonen en kredittvurdering for å se om forbrukeren har økonomiske forutsetninger for å innfri avtalen. Kredittvurderingen gjennomføres som regel etter at kredittopplysninger er innhentet.

Kredittopplysninger

Registrert gjeld, tilgodehavende og andre opplysninger som oppgis for vurdering av noens kredittverdighet.

Kredittverdighet

Evne til å betale det man skylder.

Medsøker

En annen person som står inne for lånet sammen med hovedsøker. Både hovedsøker og medsøker er solidarisk betalingspliktige. Dette innebærer at banken eller kredittinstitusjonen kan rette krav mot hvem som helst av de solidarisk betalingsansvarlige.

Serielån

Nedbetalingen av gjelden er den samme hver måned, men den totale månedlige kostnaden inkl. renter reduseres over tid fordi gjelden og dermed også rentekostnadene minker.

Rente

En prosentsats som er bankens eller kredittgiverens påslag for å dekke risiko og administrative kostnader ved å låne ut penger.

Lån inntil 500 000 kr!

Nei Ja

Lånebeløp

10 000 kr
500 000 kr
150 000

Nedbetalingstid

3 år
15 år
1 315 kr pr mnd
* Eksempelrente: 7,90% (150 000 kr, eff.rente 9.61%, 5 år, etbl geb 900 kr, totalt 195 720 kr.)
Renten settes individuelt for hver låntaker. Effektiv rente fra 7,6% til 37,3%.