Hvordan laste ned dokumentasjon for inntekt hos NAV

Hvordan laste ned dokumentasjon for inntekt hos NAV

I de aller fleste tilfeller når man søker forbrukslån eller refinansiering må man dokumentere inntekt og gjeld. Du mottar din inntekt fra NAV om du for eksempel er uføretrygdet, pensjonist eller går på arbeidsavklaringspenger. Dersom du ikke har dokumentasjon for din inntekt tilgjengelig kan du laste den ned elektronisk hos NAV.

Slik laster du ned din inntekt hos NAV

1. Gå inn på www.nav.no

2. Trykk på “Logg inn

3. Velg metode for inloggning

4. Tast inn fødsels og personnummer og passordet ditt

5. Tast inn kode

6. Trykk på “Utbetalinger

“Dine utbetalinger” vil nå være synlige for deg. Høyrelikk for å lagre dokumentet som en PDF – fil på din datamaskin. Du kan nå laste opp dokumentet som vedlegg i en e-post og sende det direkte til banken.

Dersom du ønsker at vi skal hjelpe deg ta kontakt på telefon 22 00 70 70.

Søk om lån her